KONTAKT


Záujem o spoluprácu?
Záujem o podporu festivalu?

manazment@festvikend.sk

Iná otázka?

info@festvikend.sk

 

AREÁL FESTIVALU:

Stanica Žilina – Záriečie
Závodská cesta 2844/3, Žilina, 010 01